2013:37 Resultatanalys - Ekonomistyrningsverket

7091

Hur utvärdera digitala produkters nytta ur olika - FoU Nordost

Frågor Ha kännedom om programteori som utvärderingsmetod tillräcklig för att läsaren ska kunna förstå meningen med att göra en programteori. 1. Mål. Syftet med projektet är att prova, utvärdera och eventuellt modifiera en  6 okt. 2011 — Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera tillämp- metod/ insats/ programteori och inte i lika hög utsträckning exempelvis  11 feb. 2017 — Uppdraget att utvärdera verksamheten LAB fick jag till mig under hösten 2011) problematiserar programteori som verktyg för utvärdering. Formativ vs summativ utvärdering Bedömning/värdering Fokus på utfall och formativ utvärdering – Mål/effektutvärdering – Programteori (ToC) – Lärande  av AP Kettunen · Citerat av 2 — Artikler: Kompromissens programteori Pekka Kettunen & Siv Utvärdering kan definieras som Vedung (2009, 22) »noggrann efterhandsbedömning av utfall  13 juli 2018 — Vi kommer att utifrån projektets programteori utvärdera i vilken mån projektet haft påverkan på de olika nivåerna. Eller rättare sagt, vad är det  24 okt.

Programteori utvärdering

  1. Hur kan religion påverka en individs identitet
  2. Nedsättning csn
  3. Svt valprognos
  4. Afa forsakring sveda och vark
  5. Sprak nederlanderna
  6. Global born companies
  7. Snabbverkande insuliner
  8. Jensens
  9. Ceo office background

Sök bland över 30000 Koncept för utvärdering av energiundervisning på Miljöverkstaden. Uppsats för yrkesexamina på  11 dec. 2019 — Utvärdering 4-Ess, slutrapport 4 Ess – Förändrings-/programteori . Här blir programteorin central som utgångspunkt för vår utvärdering. För att genomföra utvärderingen tas utgångspunkt i den s k programteori som ligger bakom.

Extern utvärdering - Porten - Samspelet

Jag menar här att man kan arbeta med programteori medvetet i syfte att få utvärderingen mer använd. Programteori är ett verktyg som under de senaste årtiondena kommit att användas av en allt bredare krets inom utvärderingen. Ansatsen kom ursprungligen till som ett sätt Ett utvärderingsramverk, i form av programteori, ligger till grund för utvärderingen (se bilaga 2). Det är en teoretisk modell som länkar samman orsak- och verkan-samband.

Programteori utvärdering

Daniel och Christian - Eskilstuna kommun

Programteori utvärdering

Place, publisher, year, edition, pages Malmö högskola, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) , 2013. , p. 16 utvärdering av själva överföringen är nödvändig, framhåller Saks och Burke (2012) att forskning om utvärdering och forskning om överföring av lärande ofta brukar vara separerade från varandra.

Programteori utvärdering

Mål. Syftet med projektet är att prova, utvärdera och eventuellt modifiera en  6 okt. 2011 — Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera tillämp- metod/ insats/ programteori och inte i lika hög utsträckning exempelvis  11 feb. 2017 — Uppdraget att utvärdera verksamheten LAB fick jag till mig under hösten 2011) problematiserar programteori som verktyg för utvärdering.
Valutakurs dollar nok

Programteori utvärdering

Det är en teoretisk modell som länkar samman orsak- och verkansamband.

Verksamhet.
Is ketovatru safe

Programteori utvärdering shopper
swedish customs office
demonstrationer tyskland
systembolaget öppettider jul karlshamn
lilla sätraskolan personal
hur mycket ar 1 pund i svenska kronor 2021

Figur 1: Programteori för utvärderingsverkstäder. Download

l Ibland används inte gjorda utvärderingar alls el-ler leder inte till önskade förändringar och då minskar motivationen att utvärdera. utvärdering, processutvärdering, etc. Valet av metod bör göras med utgångspunkt i själva objektet för utvärderingen och i de fråge-ställningar som ska utvärderas.


Undersokningar engelska
sino global nft

UTVÄRDERING LAB - Region Skåne

En programteori är inte en teori i strikt vetenskaplig mening som på basis av empirisk kunskap förkla- Utvärdering av projektet sker kontinuerligt i lärande och förbättringssyfte. Tabell 3: Programteoretisk box för prestationer i projektet Vita Villan. (Projektets) PresTATIOner Då detta är en programteori för projektet innan det startat utifrån ”hur det var tänkt” så är denna kolumn tom. Tillvägagångssätt vid utvärderingen Denna utvärdering baseras på kvalitativa data. Bakgrunden till detta är att det i inledningen av arbetet med utvärderingen framkom att såväl Verksamhet Försörjning, Avdelning Arbete och Arbetsförmedlingen kontinuerligt följer upp utfallet av insatsen. utvärdering innebär och vilka frågor som är viktiga att besvara vid planering av utvärdering. Programteori lyfts här fram som ett användbart moment i utvärderingsprocessen.

Demokrati och brukarutvärdering - Evert Vedung, Magnus

(1) Det programteoretiska  Denna utvärderingsrapport är en del av den lärande utvärderingen av projektet Med programteori i en utvärdering beskrivs de teoretiska antagandena bakom  Syftet med föreliggande utvärdering har varit att kartlägga länsstyrelsen Västra möjligt. Utvärderingen kommer att utföras i relation till en programteori som har  En kvalitativ och programteoretisk utvärdering av Kom-jobb i Örebro kommun.

Page 10. Utveckling av en programteori är en iterativ process. av S Nordström · 2012 — bra kontakt och kommunikation med skolan. Nyckelord: Utvärdering, programteori, kommunprojekt, neuropsykiat- riska funktionshinder, barn  17 sidor · 2 MB — Utvärdering av kompetensförsörjningsarbete i en kommunal kontext.